Nota

De nota kan na afloop van de behandeling worden voldaan. Als je hier niet voor kiest, wordt de nota verzorgd door Infomedics. Als de nota verzorgd wordt door infomedics wordt eerst geprobeerd de nota bij je verzekering te innen. Je krijgt dan ook alleen een nota van het resterende deel, dus het deel wat de verzekering niet vergoed.

Als je een aanvullende verzekering voor mondzorg hebt, wordt de nota vaak geheel of voor een groot deel vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de zorg en behandeling door mondhygiënisten voor 100% vergoed.